Animal Crossing: New Horizons mit Tom! (Stream vom 24.03.)